About Me

My photo
saya guru di maahad al-sabirin,ayer lanas, kelantan memberi kuliah/ceramah/tazkirah/khutbah / bengkel dsb secara percuma berminat hubungi saya di 0199923418 atau fauziamirgus@gmail.com atau fauzi15766@yahoo.com

Followers

Saturday, October 16, 2010

Perjanjian Hudaibiyyah-

Pada bulan Zulqaedah tahun 6 hijrah, Baginda Rasul SAW bercadang ke Mekah untuk mengerjakan umrah dengan berziarah ke Kaabah. Untuk membuktikan kesungguhan kedatangan Baginda SAW bukan untuk menjajah, diajaknya orang-orang musyrik dan orang Arab pedalaman yang ada di pinggir Madinah untuk turut serta. Golongan Arab yang dimaksudkan ialah Kabilah Juhainah, Kabilah Muzayyanah, dan Bani Bakar, yang mana mereka ini belum Islam. Tapi malangnya kedua-dua puak tersebut menolak ajakan Baginda Nabi SAW. Lalu Baginda SAW berangkat ke menuju Mekah bersama 1400 sahabat yang juga turut membawa senjata yang biasa digunakkan untuk mempertahankan diri tetapi bukan senjata untuk berperang.

Setelah sampai perjalanan di Zul Hulaifah, rombongan RasullulLah SAW bersolat dan mengenakan pakaian ihram. Untuk membuktian kesunggguhan RasullulLah SAW meminta para sahabat memakaikan pada leher unta mereka kalung yang menandakan unta-unta tersebut untuk dikorbankan. Diriwayatkan sebanyak 70 ekor unta berserta Baginda Rasul SAW. Sebelum meneruskan hajat yang masih belum langsai iaitu perjalanan menuju Mekah, Baginda SAW terlebih dahulu mengutuskan Basyar Ibn Sufyan al-Khuzai al-Ka’bi untuk mendapatkan maklum balas tentang sikap dan langkah orang Quraisy terhadap rombongan Nabi SAW untuk mengerjakan umrah. Baginda SAW meneruskan perjalanan hinggga tiba di Rauha dan mendapat maklumat musuh sedang menanti di pertengahan jalan untuk menyerang. Setibanya di Usfan, rombongan Baginda SAW telah bertemu dengan Basyar yang baru balik dari menyelidik. Basyar memaklumkan kedatangan rombongan Baginda SAW tidak disenangi Quraisy, lantas mereka telah bertolak dari Mekah bersama anak isteri masing-masing dan menanti orang Islam di Zi Thuwa, sementara mereka menugaskan panglima hebat mereka Khalid al-Walid supaya mengerahkan tenteranya menuju Qura’ al- Ghamim.

RasullulLah SAW sedaya mungkin cuba mengelakkan daripada berlakunya perang, untuk itu Baginda SAW memilih jalan lain untuk ke Mekah dengan melalui Tsaniya al-Mirar, iaitu satu laluan yang sukar kerana laluan tersebut curam dan terjal untuk transit ke Hudaibiyyah terlebih dahulu. Apa yang dilakukan Baginda Nabi SAW rupanya dapat dihidu oleh Quraisy, lantas tanpa mensia-siakan sisa-sisa masa, Quraisy juga mengubah hala untuk menghalang orang Muslim dengan mereka menuju ke Baldah.

Apabila Baginda Nabi SAW menghampiri Hudaibiyyah, unta Nabi SAW yang bernama al-Qushwa mematikan langkahnya. Unta inilah yang pada masa hijrah Nabi SAW telah menamatkan jejaknya di rumah Abu Ayyub al-Ansori. Baginda Nabi SAW menjelaskan pada rombongan Muslim bahawa al-Qushwa diberhentikan langkahnya oleh Pencipta Langit dan Bumi ini.

Baginda Rasul SAW berusaha meyakinkan Quraisy yang tujuan kedatangannya ke Mekah bukan untuk menyerang tapi untuk mengunjungi dan mengagungkan Ka’bah, kerana kaum Muslimin juga berhak berkunjung ke Mekah sebagaimana kaum lain. Bagaimanapun Quraisy tetap dengan pendiriannya yang asal tidak akansama sekali membenarkan rombongan Muslimin daripada menjejakkan kakinya ke bumi Mekah. Paling tidak pun mereka ingin menangguhkan kedatangan rombongan Muslim itu. Untuk menampakkan diplomasi mereka, Quraisy mengutuskan Budail Ibn Warga mendatangi RasullulLah SAW untuk menyampaikan sikap Quraisy itu. Dengan penuh kebijaksanaan RasullulLah SAW menawarkan perjanjian dengan Quraisy melalui Budail, dan Budail diminta memberitahu tentang keadaan kaum Muslim yang datang bukan untuk berperang. Budail amanah dengan apa yang diliihatnya dalam kalangan kaum Muslim, tapi penjelasan Budail tentang keadaan kaum Muslim yang tidak inginkan suasana perang itu, tidak disukai Quraisy.

Dalam padaitu RasullulLah SAW juga menghantarHirasy Ibn Umayyah al-Khuzai untuk berjupa Quraisy bagi meyakinkan kaum Quraisy akan tujuan kaum Muslimin ke Mekah. Hirasy pergi dengan menunggang unta RasulLulLah SAW yang bernama Tsa’lab. Baginda SAW juga memanggil Umar al-Khatab untk dihantar bertemu dengan pemuka Quraisy, tapi Umar mencadangkan agar Baginda Nabi SAW mengutus Usman al-Affan memandangkan Usman lebih disegani di Mekah. Baginda NabiSAW menerima baik saranan untuk menghantar Usman bagi meneruskan misi berunding dan meyakinkan Quraisy.

Usman meneruskan misi keamanan dengan berjumpa Aban Ibn Said Ibn Ash al-Umawi, sebagi tanda penghormatan kepada Usman kaum Quraisy mempelawa Usman untuk bertawaf tapi Usman menolaknya kerana Baginda Rasul SAW belum berbuat demikian. Usman menegaskan selagi Baginda Rasul SAW tidak dapat tawaf, dia tidak akan mendahuli Baginda SAW, jawapan tersebut mengundangkan rasa marah Quraisy kepada Usman. Oleh sebab masa Usman berada di Mekah terlalu lama, menyebabkan timbulnya spekulasi Usman telah dibunuh. Sebagai tindak balas daripada spekulasi tersebut, Baginda Rasul SAW telah mengumpulkan sahabat dan melakukan baiah untuk menuntut balas atas pembunuhan Usman, kerana utusan untuk berunding tidak wajar dibunuh. Baiah ini dibuat di bawah sebatang pohon yang dinamakan Samuroh, tapi sayangnya terdapat seorang pembelot dalam baiah ini yang dikenali sebagai Jaddu Ibn Qais. Sementara sahabat yang pertama berbaiah bernama Abu Sanan Abdullah Ibn Wahab al-Asadi. Baiah ini juga dinamakan Baiatul Ridwan kerana AlLah SWT meredhai kesemua peserta yang mengambil bahagian dalam baiah.

Bagi pihak Quraisy mereka juga tetap menghantar wakil untuk berunding dengan kaun Muslim. Selepas mereka mengutuskan Budail Ibn Warga, mereka memilih Urwah Ibn Mas’ud as-Tsaqafi. Memandangkan dia tidak mahu menerima nasib seperti Budail, Urwah sebelum dihantar meminta jaminan yang dia akan dipercayai 100% apabial menyampaikan laporannya nanti. Setelah mendapatkan jaminan tersebut barulah Urwah bertolak untuk menemui Baginda Rasul SAW. Sewaktu bersama Baginda Rasul SAW, Urwah memerhatikan satu fenomena yang tidak pernah dilihatnya di tempat-tempat lain. Urwah dapat memerhati dan merasakan bagaimana kasihnya umat terhadap Baginda Rasul SAW. Urwah tidak pernah terlihat pancaran kasih sayang ini ada pada pembesar negara yang lain, sama raja-raja, kaisar, kisra(khosrow), mauqauqis, ataupun najasi. Urwah menyampaikan laporannya sebagaimana Budail dan ditambah dengan kehebatan kasih sayang para sahabat terhadap Bagida Rasul SAW. Quraisy mendengar sahaja laporan itu sebagaimana janjinya.

Quraisy tetap tidak berpuas hati dengan kedua-dua utusannya yang bertemu Baginda Rasul SAW (Budail & Urwah), kali ini mereka mencari orang yang lebih alim untuk pergi berunding. Hulais Ibn Alqamah al-Kinani pemimpin kabilah Ahabisy pula yang dipilih. Apabila melihat Hulais dari jauh, Baginda Rasul SAW menggunakan diplomasinya dengan melepaskan haiwan yang hendak dikorbankan. Apabila Hulais melihat haiwan yang dipakaikan kalung sebagai tanda untuk dikorbankan, Hulais membatalkan hasratnya untuk menemui RasullulLah SAW malah terus balik dan berjumpa Quraisy dan membenarkan tujuan dan kedatangan Baginda Rasul SAW sememangnya untuk ibadat umrah dan bukan untuk tujuan yang lain.

Markaz Ibn Hafash pula dihantar sebagai utusan Quraisy yang keempat untuk berbincang dengan Baginda Rasul SAW. Sedang asyik berbincang wakil Quraisy yang kelima pula hadir bernama Suhail bin Amru, yang merupakan pakar perunding dalam masyarakat Quraisy. Kedatangan Suhail Ibn Amru ini memberikan satu sinar perundingan bagi Baginda Rasul SAW. Untuk menyempurnakan perjanjian ini Baginda Nabi SAW melantik Ali Ibn Abi Talib sebagai jurucatat. Suhail keberatan dengan kalimah ar-Rahman selepas BismilLah dan meminta agar BismikalLahhuma sahaja dicacat kerana kalimah itu dikenali dan difahami seluruh masyarakat Quraisy. Sebahagian kaum Muslim tidak bersetuju , tapi Baginda Rasul SAW menyepakati keberatan Suhail. Suhail juga keberatan dengan kalimah RasullulLah selepas Muhammad, sebaliknya mau ditulisnya Muhammad bin AbdulLah. Baginda Rasul SAW juga bersetuju dengan keberatan Suhail. Baginda Rasul SAW menyuruh Ali memadamkan kalimah RasullulLah, tapi Ali keberatan untuk memadamkannya, sehingga Baginda Rasul SAW sendiri dengan tangannya yang mulia memadamkan kalimah RasullulLah itu. Sememangnya hanya Baginda Nabi SAW yang berhak untuk memadamkan perkataan RasullulLah itu, bukan Ali atau sesiapa sahaja.
Seterusnya Baginda Rasul SAW meminta agar kaum Muslim dibenarkan bertawaf, tapi sekali lagi Suhail keberatan untuk membenarkannya pada tahun ini tapi kaum Muslim berhak untuk bertawaf pada tahun depan selama 3 hari tanpa gangguan bila mana Quraisy akan keluar dari Mekah pada tarikh tersebut untuk memberikan keluasan buat umat Islam beribadat, di samping itu kaum Muslim juga dibolehkan membawa senjata iaitu pedang yang disarungkan. Baginda Rasul SAW bersetuju.

Pasal seterusnya Suhail menyebutkan, bila ada warga Mekah yang datang ke Madinah sekalipun telah memeluk Islam, orang itu mesti dikembalikan ke Mekah. Sementara warga Madinah yang pergi ke Mekah mereka tidak akan dikembalikan. Mendengar pasal ini kaum Muslim serentak membantah, mana mungkin kita akan membiarkan atau mengembalikan orang tersebut kepada musyrik sedang ia telah Islam. Semasa sedang rancak berunding datanglah anak Suhail (Abu Jandal) yang telah memeluk Islam untuk bergabung dengan Baginda Nabi SAW. Suhail meminta Baginda Nabi SAW memulangkan Abu Jandal walaupun perjanjian belum ditandatangani. Baginda Rasul SAW berusaha menjadikan Abu Jandal sebagai kekecualian, tetapi Suhail tetap berkeras walaupun Makraz setuju dengan pandangan baginda Nabi SAW. Demi untuk menjayakan misi dan visi yang lebih besar Baginda Rasul SAW bersetuju mengembalikan Abu Jandal.

Pasal berikut kedua-dua pihak bersetuju melakukan gencatan senjata selam 10 tahun. Buat tempoh itu setiap orang dari kedua-dua pihak terjamin keselamatannya dari sebarang tekanan, ugutan, pencurian, gangguan, pengkhianatan,dan rasuah-merasuahkan.

Pasal seterusnya masarakat Arab bebas untuk bersekutu sama ada dengan Quraisy atau dengan kaum Muslim. Mendengar pasal terakhir ini Bani Khuzaah dan Bani Bakar meloncat kegembiraan. Bani Khuzaah mengambil pendirian untuk bergabung dengan Baginda Nabi SAW sementara Bani Bakar sudi dan bersuka hati dapat bergabung dengan Quraisy.

Banyak kalangan sahabat yang terasa keberatan dengan perjanjian ini, antaranya Ali KW seperti yang terlihat pada awal perjanjian yang memperlihatkan keengganannya memadam kalimah RasullulLah.

Kaum Muslimin sangat marah dengan pasal Quraisy yang datang ke Madinah mesti dikembalikan sementara Muslim yang ke Mekah disenyapkan. Baginda Rasul SAW menjelaskan sesungguhnya orang Muslim yang pergi ke Mekah, akan dijauhkan AlLah SWT. Sementara Quraisy yang datang ke Madinah akan diberi kemudahan dan jalan keluar oleh AlLah SWT.

Umar al-Khattab berasakan isi perjanjian tersebut merupakan penghinaan terhadap kaum Muslim dan dia mendatangi Baginda Nabi SAW dan bertanya kenapa kita rela dihina dalam persoalan agama kita. Baginda Nabi SAW menjawab, aku hanyakah seorang utusan-Nya dan aku tidak pernah melanggar perintah-Nya dan Dialah penolongku. Umar seakan tidak berpuas hati dan terus mengasak soalan, bukankah RasullulLah SAW berkata bahawa kita akan mengunjungi BaitulLah dan bertawaf padanya? Baginda Nabi SAW menjawab benar, tapi adakah aku mengkhabarkannya pada tahun ini? Umar menjawab tidak. Baginda Rasul SAW bersabda. Demi sesungguhnya engkau pasti akan mendatanginya dan bertawaf di sekelilingnya.

Selepas itu Baginda Rasul SAW memerintahkan kaum Muslim untuk mencukur rambut dan menyembelih binatang yang sememanya dibawa untuk dikorbankan. Tapi malangnya tiada seorang pun sahabat yang melakukannya sebagai tanda protes secara diam kerana mereka tidak dapat mengerjakan umrah pada tahun itu, walaupun setelah 3 kali Baginda bersuara demikian. Baginda Rasul SAW mengadukan dan bermesyuarat dengan isteri Baginda SAW, Ummu Salamah. Ummu Salamah mencadangkan agar Baginda Rasul SAW yang mulakan dahulu, sama ada bercukur atau menyembelih unta. Setelah kaum Muslim melihat Baginda Rasul SAW telah bercukur, kesemua mereka turut ikut bercukur. Kemudian mereka menyembelih 70 ekor unta, Baginda Nabi SAW menyembelih unta milik mendiang Abu Jahal yang menjadi harta perang semasa Perang Badar. Tukang sembelih bernama Najiyah Ibn Jundub.

Sebenarnya Quraisy sejak dari awal cuba menggagalkan perjanjian ini, semasa perundingan sedang rancak berjalan, secara tiba-tiba ada 80 gerombolan Quraisy menyerang kaum Muslim, tapi serangan mereka dapat digagalkan dengan izin AlLah SWT, bukan setakat itu sahaja mereka semua berjaya ditawan. Sebagai Nabi SAW yang membawa rahmat untuk alam, Baginda SAW memaaf dan membebaskan mereka. Mereka tiak dijadikan sebagai tebusan atau tawanan perang. Peristiwa penyerangan ini berlaku sebanyak 3 kali, 30 orang terlibat dalam operasi Quraisy kali kedua, sementara 70 orang lagi terlibat dalam misi jahat kali ketiga. Kesemua perancangan jahat ini telah digagalkan AlLah SWT, kesemua petualang itu dapat ditangkap. Kaum Muslim seterusnya bertolak balik ke Madinah, dan semasa dalam perjalanan balik inilah turunnya al-Qur’an surah Fath yang menjanjikan pembukaan yang nyata kepada umat Islam.

Beberapa waktu berada di Madinah, datanglah Ummu Kalthum bin Aqobah Ibn Abi Mu’ith memohon perlindungan Baginda Rasul SAW dan Ummu Kalthum tidak dikembalikan semula ke Mekah walaupun dipinta Quraisy berbuat demikian. Hal ini dikeranakan pasal orang perempuan tidak disebut semasa Perjanjian Hudaibiyyah.


Beberapa Hikmat & Pengajaran Perjanjian Hudaibiyyah

1- Apabila kaum Muslim telah memakai ihram tetapi terhalang untuk mengerjakan umrah, mereka disunnahkan bertahallul dan tidak wajib diqadha umrah tersebut.
2- Baginda Nabi SAW pernah mengizinkan sahabat Ka’ab Ibn Ujrah mencukur rambut semasa ihran kerana penyakit dan mewajibkannya menyembelih seekor unta, tau berpuasa 3 hari, atau memberi makan kepada 6 orang sebagai fidyah.
3- RasullulLah SAW mengizinkan sahabat bersolat di rumah ketika hujan lebat turun.
4- Baginda Rasul SAW akan menerima pendapat yang baik walaupun dari perempuan.
5- Batas waktu paling maksima untuk gencatan senjata 10 tahun.
6- Dibolehkan berdamai dengan orang kafir dan menerima syor mereka selagi tidak mengancam aqidah.
7- Tidak salah memaafkan musuh yang berbuat onar atau kekacauan.
8- Setiap Muslim mesti optimis dalam setiap sesuatu yang dilakukannya akan mendapat pertolongan AlLah SWT.
9- Dibolehkan mengambil berkat dari RasullulLah SAW sahaja seperti mengambil air sisa-sisa wuduk Baginda Rasul SAW tetapi tidak boleh untuk orang soleh yang lain.
10- Disunnahkan bagi seseorang yang tertinggal solat kerana tertidur atau terlupa, melaksanakan solat di luar waktu.
11- Perjanjian Hudaibiyyah sebenarnya merupakan pengikhtirafan Quraisy kepada kedaulatan umat Islam. Kaum Muslim mula dipandang sebagai satu kuasa besar dan mesti berunding dengannya.
12- Perjanjian Hudaibiyyah juga menghilangkan wibawa Quraisy apabila bani Khuzaah secara terang-terang menyokong Baginda Nabi SAW.
13- Perjanjian Hudaibiyyah membuka dan memberikan ruang dan peluang yang cukup luas kepada kaun Muslim untuk menyelesaikan pengkhianatan yang dilakukan oleh orang Yahudi di Khaibar, Taima, dan Fadak.
14- Perjanjian Hudaibiyyah menjadikan arena dan medan dakwah Islam aman dan selamat dari gangguan Quraisy.
15- Pengembalian Abu Jandal memberikan masalah yang besar kepada Quraisy apabila Abu Jandal bersatu dengan Abu Bashir di Mekah untuk mereka pergi ke tepi laut dan meyekat rombongan dagang Quraisy yang melalui tempat mereka.
16- Abu Jandal, Abu Bashir, dan kelompok Islam lain yang berada di Mekah membuktian iman yang utuh tidak apat diganggu gugat oleh sesiapa dan pada bila-bila masa.


Petikan Daripada Buku Biografi RasullulLah SAW karya Dr. Mahdi RiqulLah terbitan Qisthi Press 2006

No comments:

Post a Comment

Tetamu